سوالات متداول

سوال ها و جواب های زیر بخشی از مواردی هستند که برای بیشتر شرکت ها ، موسسات و بسیاری از مردم مبهم است و جای سوال دارند، اگر بعد از مطالعه سوالات و جواب های زیر ، پاسخ خود را دریافت نکردید ، لطفا از طریق فرم زیر سوال خود را برای ما ارسال نمایید تا همراه با پاسخ آن در این لیست سوال و جواب قرار بگیرند.


نوامبر 16, 2020
حد نصاب معاملات کوچک سال 99 چقدر است ؟
نوامبر 16, 2020
نحوه وارد کردن فاکتور بدون کد ملی خریداران در معاملات فصلی
نوامبر 16, 2020
فرم برگ اجرایی به استناد ماده 210 قانون مالیات های مستقیم
نوامبر 16, 2020
نحوه تعیین ضریب کاهش مالیات بر ارزش افزوده
نوامبر 16, 2020
آیا برای عمده فروشی پوشاک و خرده فروشی پوشاک باید از مشتری مالیات بر ارزش افزوده دریافت کنیم ؟
moshavere