ژوئن 8, 2021

ارزش افزوده

ارزش افزوده چیست؟ ارزش افزوده در واقع تفاوت میان خرید‌ها و فروش‌های دوره زمانی مشحص یک واحد تجاری است به‌عبارت دیگر ارزشی است که در هر […]