قیمت دشت سپیدار

زیر سیستم‌های تکمیلی

تعداد صندوق فروشگاهی و دفتر حساب فروشگاه

خدمات نصب و آموزش اولیه استقرار

تومان

نکته ۱: هزینه دریافت سایر خدمات از نماینده به ازای هر ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

نکته ۲: هزینه ایاب و ذهاب خارج از شهر برای دریافت خدمات بر عهده مشتری است.

نکته ۳: خدمات نصب و آموزش اولیه استقرار (تعریف انبار، کالا، طرف حساب و بانک و نحوه ثبت و ویرایش فاکتور) و گزارش‌گیری (کاردکس کالا، مرور طرف حساب و نحوه بستن حساب صندوقدار) حداکثر در ۱ ساعت انجام می‌شود.

ثبت سفارش