درصورت درخواست هرگونه خدمات مالی، حسابداری و مالیاتی با ما تماس بگیرید : 88709141-021 و 88709143-021 و 09391298709

حق السعی چیست؟ مزد چیست؟

فهرست

حق السعی چیست؟

بر اساس ماده ۳۴ به کلیه مجموع دریافتی های یک کارگر که طبق قرارداد کار مانند مـزد یـا حقـوق کمک عائله‌ مندی،ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، هزینه‌ های مربوط به مسکن، سود سالانه سازمان، پاداش افزایش تولید سازمان، خواروبار و نظایر آن حق السعی میگویند.

مزد چیست؟

طبق ماده ۳۵ قانون کار مزد عبارت از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در قبال انجام کار به کارگر پرداخت می شود.

مزد دارای دو تبصره است:

بصره۱- چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی که بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد،‌کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده می‌شود. ‌

تبصره ۲- ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می‌گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *